Zwolnienie z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.56.592

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
dnia 2 sierpnia 2006 r.
w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 113-36-06
Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zwalniam z dniem 2 sierpnia 2006 r. Pana Roberta Drabę Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.