Monitor Polski

M.P.2018.803

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

nr 112.32.2018

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zwalniam z dniem 2 lipca 2018 r. Pana generała Leszka SURAWSKIEGO ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.