Zwolnienie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego" od podatku od lokali.

Monitor Polski

M.P.1939.111.259

Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 1939 r.