Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2006.60.638

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2006 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2)
trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
6)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
7)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
8)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
9)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
10)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
11)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
12)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie;
15)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;
17)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;
18)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
19)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;
20)
pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
21)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
22)
pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
23)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
24)
dwanaście stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
25)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
26)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy;
27)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;
28)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach;
29)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie;
30)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radomiu;
31)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach;
32)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach;
33)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku;
34)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim;
35)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich;
36)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie;
37)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;
38)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach;
39)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
40)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu;
41)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
42)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
43)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
44)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
45)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;
46)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
47)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu;
48)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu;
49)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.