Monitor Polski

M.P.2005.22.340

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2005 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim;
12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim;
14) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Węgrowie;
16) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zamościu;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.