Monitor Polski

M.P.2005.16.276

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2005 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łomży;
5) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
9) sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubaniu;
13) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Prudniku;
15) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.