Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

Monitor Polski

M.P.2004.9.133

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lutego 2004 r.
o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
4)
cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
7)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie;
9)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
10)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;
17)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie;
18)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256.