Zwolnienie od podatku od wynagrodzeń wynagrodzeń należnych pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy, przekazywanych na fundusz budowy szkół.

Monitor Polski

M.P.1959.14.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 stycznia 1959 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od wynagrodzeń wynagrodzeń należnych pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy, przekazywanych na fundusz budowy szkół.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. z 1949 r. Nr 7, poz. 41 i z 1956 r. Nr 44, poz. 201) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń wynagrodzenia należne pracownikom za pracę poza normalnym czasem pracy w wypadku, gdy - w wyniku podjętej uchwały - pracownicy zobowiązują się dodatkowo pracować w sposób zorganizowany poza normalnym czasem pracy i przekazują wynagrodzenia te na fundusz budowy szkół dla uczczenia Tysiąclecia Polski.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1958 r.