§ 1. - Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.25.226

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1989 r.
§  1.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
inwalidów I grupy,
2)
osoby, które ukończyły 80 lat życia.
2.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje na podstawie odrębnych przepisów:
1)
inwalidom wojennym i wojskowym,
2)
kombatantom - rencistom, emerytom i inwalidom, zwolnienie przysługuje bez względu na to, czy książeczka opłat jest wystawiona na kombatanta, czy na jego małżonka wspólnie z nim zamieszkałego,
3)
wdowom (wdowcom) - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach.