Zwolnienie niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.

Monitor Polski

M.P.1950.A-71.819

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 1950 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 kwietnia 1950 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zwolnienia niektórych osób od powszechnego obowiązku wojskowego.

Na podstawie art. 11 ustęp 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220) i § 41 rozporządzenia wykonawczego z dnia 7 lutego 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 131),
zwalnia się

z urzędu od powszechnego obowiązku wojskowego następujące osoby, które w okresie czasu do 10 stycznia 1950 r. uzyskały obywatelstwo państwa brytyjskiego lub egipskiego.

Lp.Nazwisko i imięImiona rodzicówData i miejsce urodzeniaOstatnie miejsce zamieszkania w krajuMiejsce zamieszkania za granicą
123456
1.Turkel RolandIzydor i Cecylia22.III.1915 WiedeńW kraju nigdy nie był.Port - Said El Souess
2.Krell Salomon LeonMotel Max Hava29.IX.1926 AlexandriaW kraju nigdy nie był.Opuścił Egipt, udał się prawdopodobnie do Izraela.

Ogłoszenie to ma moc doręczenia zainteresowanym decyzji o zwolnieniu od powszechnego obowiązku wojskowego.

Osoby wymienione w zarządzeniu tracą obywatelstwo polskie z dniem ogłoszenia niniejszego zarządzenia w Monitorze Polskim (art. 11 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego - Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 44).