§ 2a. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1977.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.
§  2a. 1
 
1.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń przychody z tytułu sprzedaży prawa do wydawania utworów w formie książkowej, otrzymywane od wydawców będących jednostkami gospodarki uspołecznionej przez członków Związku Literatów Polskich, do wysokości 144.000 zł rocznie.
2.
Zwolnienie stosuje się pod warunkiem złożenia przez podatnika oświadczenia, że jego przychód określony w ust. 1 nie przekroczył w danym roku 144.000 zł.
1 § 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 24 lutego 1978 r. (M.P.78.10.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 marca 1978 r.