§ 2. - Zwolnienie niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenie norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1977.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.
§  2.
Zwalnia się od podatku od wynagrodzeń bezpłatne świadczenia niepieniężne wynikające ze stosunku pracy na rzecz pracowników jednostek gospodarki nie uspołecznionej:
a)
z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w postaci ubrań roboczych i odzieży ochronnej,
b)
w postaci płynów (woda mineralna, kawa, herbata, mleko, mięta parzona itp.), jeżeli płyny te nie są częścią składową posiłków wydawanych bezpłatnie,
c)
w postaci przejazdów w celach częściowo związanych ze stosunkiem pracy, a częściowo osobistych, np. tramwajowy bilet miesięczny, użyczenie samochodu osobowego itp.