Monitor Polski

M.P.1955.56.697

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 maja 1955 r.
w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1. Zwalnia się od podatku od nabycia praw majątkowych dokonane po dniu 1 stycznia 1955 r. nabycia praw w ramach akcji osiedleńczej w 1955 r., a osadnictwa rybaków morskich w latach 1955-1956.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.