§ 3. - Zwolnienie Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu.

Monitor Polski

M.P.1952.A-102.1578

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1952 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.