§ 2. - Zwolnienie Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu.

Monitor Polski

M.P.1952.A-102.1578

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1952 r.
§  2.
W § 3 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1202) umieszcza się na końcu wyrazy:

"13) Muzeum w Częstochowie."