M.P.2018.987

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 października 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 112.61.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2018 r.
o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173) zwalniam z dniem 7 września 2018 r. Pana generała broni Sławomira WOJCIECHOWSKIEGO ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.