Monitor Polski

M.P.2017.246

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.9.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zwalniam z dniem 31 stycznia 2017 r. Pana generała broni Mirosława RÓŻAŃSKIEGO ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.