Monitor Polski

M.P.2015.603

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2015 r.
o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

nr 112.24.2015

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zwalniam z dniem 30 czerwca 2015 r. Pana generała broni Lecha Lucjana MAJEWSKIEGO ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.