Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.