Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.
§  1. Zwalnia się członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych (zrzeszeń uprawy ziemi, rolniczych spółdzielni wytwórczych, rolniczych zespołów spółdzielczych i rolniczych zrzeszeń spółdzielczych) od podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych:
1) jeżeli nabyte przez członków w drodze spadku, zapisu lub darowizny prawa majątkowe (grunta, budynki, inwentarz bądź wkład pieniężny) zostały wniesione tytułem wkładów do spółdzielni,
2) gdy przedmiotem nabycia są prawa członka spółdzielni, a nabywca wstępuje w prawa członka w tejże spółdzielni.