§ 8. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  8.
Zwolnienia i obniżki przewidziane w § 1-7 nie powodują skutków w zakresie uprawnień i obowiązków zależnych od wysokości przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego.