§ 6. - Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1981.33.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.
§  6.
Zwalnia się od podatku gruntowego obliczanego z zastosowaniem stawek procentowych grunty klasy VI, RZ VI, PSZ VI.