Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1987.27.210

Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 8 września 1987 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać piątą sesję Sejmu IX kadencji z dniem 17 września 1987 r.