Monitor Polski

M.P.1987.7.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 marca 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 4 marca 1987 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać czwartą sesję Sejmu IX kadencji z dniem 10 marca 1987 r.