Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1986.28.192

Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1986 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 września 1986 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać trzecią sesję Sejmu IX kadencji z dniem 25 września 1986 r.