Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1983.30.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 8 września 1983 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać siódmą sesję Sejmu VIII kadencji z dniem 15 września 1983 r.