Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1973.39.234

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 13 września 1973 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać czwartą sesję Sejmu VI kadencji z dniem 20 września 1973 r.