Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1966.34.174

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 1966 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 13 lipca 1966 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać sesję nadzwyczajną Sejmu na dzień 21 lipca 1966 r.