Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1958.81.464

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 1958 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 21 października 1958 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 25) ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać czwartą sesję Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na dzień 31 października 1958 r.