Monitor Polski

M.P.1947.126.794

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 1947 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 20 października 1947 r.
w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1947 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, - zwołuję Sejm Ustawodawczy na zwyczajną sesję jesienną w dniu 29 października 1947 r.