Monitor Polski

M.P.1969.25.189

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 21 czerwca 1969 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej V kadencji.

Na podstawie art. 17 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać pierwszą sesję Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wybranego w dniu 1 czerwca 1969 r. na dzień 27 czerwca 1969 r., godz. 16.00.