Monitor Polski

M.P.2019.1056

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 109 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi się, co następuje:
§  1.  Zwołuję pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w dniu 13 października 2019 r. na dzień 12 listopada 2019 r. o godz. 1200.
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.