§ 2. - Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1991.38.270

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 listopada 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.