Monitor Polski

M.P.2019.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Ogólną między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 2 grudnia 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdziła Umowę Ogólną między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 2 grudnia 2016 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 17 listopada 2018 r.