Monitor Polski

M.P.2018.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 listopada 2017 r. zatwierdziła Umowę o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 10 umowy weszła ona w życie dnia 7 grudnia 2017 r.