Monitor Polski

M.P.2017.584

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisaną w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 marca 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w Nay Pai Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.

Umowa weszła w życie dnia 11 kwietnia 2017 r.