Monitor Polski

M.P.2017.814

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 października 2016 r. zatwierdziła Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 30 maja 2017 r.