Monitor Polski

M.P.2019.792

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 lutego 2018 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 9 ust. 1 niniejszej umowy wchodzi ona w życie dnia 5 września 2019 r.