Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa... - M.P.2019.740 - OpenLEX

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisaną w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.740

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisaną w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów dnia 10 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, przez podpisanie.

Powyższa umowa została podpisana w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 1 kwietnia 2019 r.