Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisaną w Warszawie dnia 25 maja 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisaną w Warszawie dnia 25 maja 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 sierpnia 2018 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisaną w Warszawie dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 3 lutego 2019 r.