Monitor Polski

M.P.2019.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r. obronności, sporządzoną w Warszawie dnia 18 kwietnia 2018 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów dnia 3 września 2018 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o współpracy w dziedzinie o

Zgodnie z art. 9 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 15 grudnia 2018 r.