Monitor Polski

M.P.2018.1067

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 6 listopada 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 19 grudnia 2015 r.