Monitor Polski

M.P.2018.839

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów dnia 10 października 2012 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzoną w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 28 listopada 2012 r.