Monitor Polski

M.P.2018.260

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisaną w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 września 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej przez jej podpisanie.

Umowa została podpisana w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.

Umowa weszła w życie w dniu 28 listopada 2017 r.