Monitor Polski

M.P.2017.852

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 maja 2017 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, przez podpisanie.
Powyższa umowa została podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 18 września 2017 r.