Monitor Polski

M.P.2017.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisaną w Kijowie dnia 12 marca 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 grudnia 2013 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisaną w Kijowie dnia 12 marca 2013 r.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 28 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 umowy z dniem jej wejścia w życie zastępuje ona Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 20 stycznia 1994 r.