Monitor Polski

M.P.2016.717

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 września 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez podpisanie.
Umowa została podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.

Umowa weszła w życie dnia 6 kwietnia 2016 r.