Monitor Polski

M.P.2016.314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 2016 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2015 r.
Zgodnie z art. 16 umowy weszła ona w życie dnia 29 lutego 2016 r.