Monitor Polski

M.P.2016.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 października 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 29 grudnia 2015 r.