Monitor Polski

M.P.2015.1272

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisaną w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2015 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisaną w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 5 października 2015 r.